🇬🇷 η φασιστική δημοκρατία 🇬🇷

η φασιστική δημοκρατία - Die faschistische Republik Αγνή ΠαρθένεΑγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε.Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέραΧαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων…

🇮🇹 la repubblica fascista 🇮🇹

la repubblica fascista - Die faschistische Republik Secondo la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell'Aia, sentenza del 3 febbraio 2021, n. 143, la RFT e il "Terzo Reich" (di Adolf…

🇨🇳 法西斯共和国 🇨🇳

法西斯共和国 – 喀秋莎 - Катюша, Katyusha - Die faschistische Republik 根据海牙国际法院2021年2月3日第143号判决,联邦德国和 "第三帝国"(阿道夫-希特勒、国家社会主义、军国主义和法西斯主义)在法律上是相同的。

Close Menu